Αναλυτής Φάσματος HP 8594E

Sale!
FSU_front_stage_landscape

Αναλυτής Φάσματος HP 8594E

10.00 8.00

Αναλυτής Φάσματος ονομάζεται η συσκευή η οποία απεικονίζει την ένταση ενός στιγμιότυπου κάποιου σήματος συναρτήσει της συχνότητας του. Σε αντίθεση με την εικόνα που παράγει ένας παλμογράφος (η οποία απεικονίζει την ένταση του σήματος συναρτήσει του χρόνου), στην εικόνα ενός αναλυτή φάσματος είναι ευδιάκριτα χαρακτηριστικά όπως οι αρμονικές συχνότητες, το εύρος συχνοτήτων , η περιοδική αλλαγή αυτών κ.α.